Nordsee | Nordholland | Bergen aan Zee | Egmond


070-Duenen-Abends-2015-Oel-Kt-14x20cm 071-Strandduenen-Bergen-a-Zee-2015-Oel-Kt-14x20cm 072u-Brandung-Abends-2015-Oel-Lw-60x160cm-zweiteilig 074-Nordlichter-Duenenblick-2015-Oel-Kt-12x20cm 075-Nordlichter-Duene-2015-Oel-Kt-12x20cm 076-Nordlichter-Brandungsangler-2015-Oel-Kt-14x20cm 078-Nordlichter-Am-Strand-von-Bergen-aan-Zee-2015-Oel-Kt-14x20cm 079-Nordlichter-Am-Strand-VIII-2015-Oel-Kt-14x20cm 080-Nordlichter-Am-Strand-VII-2015-Oel-Kt-14x20cm
081-Nordlichter-Am-Strand-VI-2015-Oel-Kt-14x20cm 082-Nordlichter-Am-Strand-V-2015-Oel-Kt-14x20cm 084-Nordlichter-Am-Strand-III-2015-Oel-Kt-14x20cm 085-Nordlichter-Am-Strand-II-2015-Oel-Kt-14x20cm 086-Nordlichter-Am-Strand-I-2015-Oel-Kt-14x20cm 087-Am-Strand-von-Egmond-II-2015-Oel-Lw-Holz-15x20cm 088-Am-Strand-von-Egmond-I-2015-Oel-Lw-Holz-15x20cm 089-Am-Strand-von-Bergen-aan-Zee-II-2015-Oel-Lw-Holz-15x20cm 090-Am-Strand-von-Bergen-aan-Zee-I-2015-Oel-Lw-Holz-15x20cm
091-Nordlichter-Duenenlandschaft-Nordholland-2015-Oel-Lw-40x80cm 094-Nordlichter-Spaziergang-Richtung-Bergen-a-Z-2015-Oel-Lw-50x70cm 095-Nordlichter-Seestueck-I-2015-Oel-Lw-50x70cm 096-Nordlichter-Duene-bei-Bergen-II-Oel-Lw-Holz-18x24cm 097-Nordlichter-Duene-bei-Bergen-I-Oel-Lw-Holz-18x24cm 098-Nordlichter-Strandleben-bei-Sonnenuntergang-2015-Oel-Lw-40x80cm 099-Nordlichter-Abends-am-Strand-2015-Oel-Holz-18.5x30cm 104-Nordlichter-XXV-Richtung-Egmond-2015-Oel-Lw-24x30cm 105-Nordlichter-XXII-Strand-Bergen-aan-Zee-2015-Oel-Lw-30x24cm-30x30cm-30x24cm
106-Nordlichter-XXI-Am-Strand-von-Bergen-a-Zee-2015-Oel-Lw-35x40cm 107-Nordlichter-XXII-Brandung-Bergen-aan-Zee-2015-Oel-Lw-30x24cm-30x30cm-30x24cm 109-Nordlichter-XIV-Abziehender-Regen-2015-Oel-Lw-Holz-13x18cm 110-Nordlichter-XIII-Am-Strand-2015-Oel-Lw-18x24cm 112-Nordlichter-XI-Abends-2015-Oel-Lw-18x24cm 113-Nordlichter-X-Brandung-2015-Oel-Lw-18x24cm 115-Nordlichter-VIII-Brandung-2015-Oel-Lw-24x18cm 116-Nordlichter-VII-Brandung-2015-Oel-Lw-18x24cm 117-Nordlichter-VI-Abends-2015-Oel-Lw-24x18cm
118-Nordlichter-V-Am-Strand-2015-Oel-Lw-24x18cm 121-Nordlichter-II-Gegen-Abend-2015-Oel-Lw-24x18cm 122-Nordlichter-I-Im-Watt-2015-Oel-Lw-18x24cm 123-Bewoelkter-Himmel-am-Strand-von-Egmond-2014-50x40cm 124-Nordseebrandung-im-Abendlicht-2014-50x40cm 125-Sonnenuntergang-an-der-Nordsee-Bergen-aan-Zee-2014-Oel-Lw-2x60x60cm 131-Begegnungen-am-Strand-II-2014-Oel-Lw-Holz-15x20cm 135-Abends-am-Strand-2014-Oel-Kt-15x25cm 136-Am-Strand-von-Schoorl-2014-Oel-Kt-15x25cm
138-Strandlaeufer-I-2014-Oel-Holz-15x21cm 139-Strandspaziergang-Richtung-Egmond-2014-Oel-Holz-15x21cm 140-Am-Strand-von-Bergen-aan-Zee-II-2014-Oel-Lw-24x30cm 141-Am-Strand-von-Bergen-aan-Zee-2014-Oel-Lw-24x30cm 142-Blick-auf-die-Duenen-II-2014-Oel-Lw-24x30cm 143-Blick-auf-die-Duenen-I-2014-Oel-Lw-24x30cm 144-Spaetes-Licht-II-2014-Oel-Lw-24x30cm 145-Spaetes-Licht-I-2014-Oel-Lw-24x30cm 146-Bergen-aan-Zee-Brandung-bei-Sonnenuntergang-VI-2014-Oel-Kt-15x25cm
147-Bergen-aan-Zee-Brandung-bei-Sonnenuntergang-III-2014-Oel-Kt-15x25cm 148-Bergen-aan-Zee-Brandung-bei-Sonnenuntergang-II-2014-Oel-Kt-15x25cm 149-Bergen-aan-Zee-Brandung-bei-Sonnenuntergang-I-2014-Oel-Kt-15x25cm            
Nordsee | Amrum | St. Peter Ording | Nordstrand
165-Brandung-2016-Oel-Kt-14x20cm 166-Wattstueck-2016-Oel-Lw-70x100x4.5cm 167-Watt-bei-Daemmerung-2016-Oel-Lw-70x100cm 169-Am-Strand-auf-Amrum-II-2016-Oel-Lw-70x100cm 170-Am-Strand-auf-Amrum-I-2016-Oel-Lw-50x60cm 171-Abends-Brandungsstueck-2016-Oel-Lw-40x120cm 172-Watt-abends-2016-Oel-Lw-60x60cm 173-Himmel-und-Meer-2016-Oel-Lw-40x60cm 174-Daemmerung-ueber-St-Peter-Oel-Lw-70x100cm
175-Licht-ueber-dem-Wattenmeer-a-2016-Oel-Lw-80x120x4.5cm 176-Watt-abends-2016-Oel-Lw-24x30cm 179-Sonnenuntergang-Brandung-2016-Oel-Lw-20x50cm 180-Regenfront-2016-Oel-Lw-20x50cm 181-Watt-Gegenlicht-2015-Oel-Kt-14x20cm 182-Spaziergang-im-Watt-2015-Oel-Kt-14x20cm 183-Sonnenuntergang-im-Watt-2015-Oel-Kt-14x20cm 184-Segelboot-im-Watt-2015-Oel-Kt-14x20cm 185-Reflektionen-im-Watt-2015-Oel-Kt-14x20cm
186-Kutter-im-Wattenmeer-2015-Oel-Kt-14x20cm 187-Kutter-im-Nebel-2015-Oel-Kt-14x20cm 189-Nordlichter-Wattstueck-Abends-2015-Oel-Kt-14x20cm 190-Anbrechende-Nacht-im-Watt-2015-Oel-Lw-40x120cm 191-Amrum-Odde-Nordspitze-2015-Oel-Kt-14x20cm 192-Bewoelkter-Himmel-Amrum-Odde-2015-Oel-Kt-14x20cm 193-Amrum-Haus-in-den-Duenen-2015-Oel-Kt-14x20cm 194-Nordlichter-Amrum-Watt-Abends-II-2015-Oel-Kt-14x20cm 195-Nordlichter-Amrum-Watt-Abends-I-2015-Oel-Kt-14x20cm
196-Amrum-Odde-Nordspitze-II-2015-Oel-Holz-30x80cm 197-Nordlichter-Im-Watt-2015-Oel-Kt-14x20cm 198-Amrum-Watt-Abends-I-2015-Oel-Holz-14x40cm 199-Amrum-Watt-Abends-II-2015-Oel-Holz-14x40cm 200-Auf-Amrum-2015-Oel-Holz-14x40cm 201-Amrum-Quermarkenfeuer-2015-Oel-Holz-14x40cm 202-Amrum-Odde-Nordspitze-I-2015-Oel-Holz-30x80cm 203-Nordlichter-Watt-Abend-Nordstrand-2015-Oel-Lw-50x70cm 205-Nordlichter-Abendstimmung-Watt-Nordstrand-2015-Oel-Lw-24x30cm
208-Nordlichter-Blick-zum-Strand-2015-Oel-Lw-Holz-13x18cm 209-Nordlichter-Spaziergang-am-Strand-2015-Oel-Lw-60x80cm 210-Nordlichter-Abends-im-Watt-Nordstrand-2015-Oel-Lw-50x70cm 211-Nordlichter-Abends-auf-Nordstrand-2015-Oel-Holz-30x40cm 212-Nordlichter-Strandbegegnung-2015-Oel-Holz-18x40cm 215-Nordlichter-Abends-am-Deich-2015-Oel-Holz-77x92cm 223-Brandung-Abends-2012-Oel-Lw-30x50cm 227-Duenenlandschaft-St-Peter-2012-Oel-Lw-Holz-15x40cm 228-Duenenlandschaft-St-Peter-Ording-2012-Oel-Lw-Holz-15x40cm
229-Duenen-und-Strand-St-Peter-O-2012-Oel-Holz-15x24.5cm 230-Duenen-St-Peter-O-2012-Oel-Holz15x24.5cm 231-Lost-Landscape-IX-Sonnenuntergang-am-Watt-2013-Oel-Lw-2x20x50cm 232-Lost-Landscape-Marschland-2013-Oel-Lw-3x50x150cm 233-Lost-Landscape-VIII-Abendstimmung-am-Watt-2013-Oel-Lw-2x20x50cm 235-Duenenlandschaft-auf-2012-Amrum-Oel-Lw-50x140cm 238-Deichvorland-Hamburger-Hallig-I-2013-Oel-Lw-Holz-14x50cm 239-Deichvorland-Hamburger-Hallig-II-2013-Oel-Lw-Holz-14x50cm 240-Komposition-Salzwiesen-2012-Oel-Lw-2x40x50cm
241-Komposition-Deichvorland-Hamburger-Hallig-2013-Oel-Lw-2x60x60cm 245-Strand-St-Peter-Ording-abends-2012-Oel-Holz-15x15cm 246-Strand-St-Peter-Ording-2-2012-Oel-Holz-15x15cm 247-Duene-St-Peter-Ording-2012-Oel-Holz-15x15cm 248-Watt-bei-Halebuell-2012-Oel-Holz-15x15cm 249-Strand-St-Peter-Ording-2012-Oel-Holz-15x15cm 250-Brandung-St-Peter-Ording-2012-Oel-Holz-15x15cm 251-Watt-bei-Westerhever-abends-2012-Oel-Kt-14x20cm 252-Watt-bei-Westerhever-2012 Oel-Kt-14x20cm
253-Vorsommer-in-den-Duenen-St-Peter-2012-Oel-Holz-10x30cm 254-Duenen-Amrum-2012-Oel-Holz-10x30cm 256-Abendstimmung-bei-St-Peter-Ording-2012-Oel-Holz-10x30cm 257-Deichvorland-abends-2012-Oel-Lw-60x140 258-Salzwiesen-bei-St-Peter-Ording-2012-Oel-Lw-Holz-18x24cm 259-Priel-mit-Salzwiesen-bei-St-Peter-Ording-2012-Oel-Lw-Holz-18x24cm 260-Nordseeduenen-Amrum-2012-Oel-Holz-15x40cm 263-Strand-St-Peter-Ording-abends-2012-Oel-Holz15x25cm 268-Duenen-auf-Amrum-III-2012-Oel-Holz-15x25cm
269-Duenen-auf-Amrum-II-2012-Oel-Holz-15x25cm 270-Duenen-auf-Amrum-I-2012-Oel-Holz-15x25cm 272-Brandung-Nordsee-2011-Oel-Kt-13x25cm 273-Strand-auf-Amrum-2011-Oel-Kt-13x25cm 274-Brandungsstudie-Nordsee-2011-Oel-Karton-13x25cm 275-Sonnenuntergang-St-Peter-Ording-2012-Oel-Holz-10x30cm 276-Bohlenweg-auf-Amrum-2011-Oel-Kt-13x20cm 277-Strand-Amrum-Abends-2011-Oel-KT-10x30cm 278-Bohlenweg-auf-Amrum-2011-Oel-Kt-10x30cm
279-Watt-Amrum-2011-Oel-Kt-13x20cm 280-Leuchtturm-Amrum-2011-Oel-Kt-13x20cm 281-Duenen-auf-Amrum-2011-Oel-Kt-13x20cm 282-Watt-Amrum-im-Gegenlicht-2011-Oel-Kt-13x20cm 283-Amrum-Leuchtturm-Abends-2011-Oel-Kt-13x20cm 284-Amrum-Strandkorb-truebes-Wetter-2011-Oel-Kt-13x25cm 285-Leuchtturm-Amrum-2011-Oel-Kt-20x13cm 286-Amrum-Odde-Nordspitze-2011-Oel-Kt-13x25cm 287-Duenen-mit-Leuchtturm-Amrum-2011-Oel-Kt-10x30cm
288-In-den-Duenen-Amrum-2011-Oel-Kt-13x22cm 289-Leuchtturm-mit-Duenen-Amrum-2011-Oel-Kt-13x22cm 290-Duenen-Nordsee-II-2011-Oel-Kt-10x30cm 291-Duenen-Nordsee-I-2011-Oel-Kt-10x30cm 292-Deichvorland-Abends-2011-Oel-Kt-13x22cm 293-Brandung-St-Peter-Ording-2010-Oel-Holz-15x40cm 294-Husumer-Hafen-II-2010-Oel-Holz-15x25cm 295-Husumer-Hafen-I-2010-Oel-Holz-15x25cm 296-Deichvorland-2010-Oel-Holz-15x40cm
297-Brandung-St-Peter-2010-Oel-Holz-15x25cm                
Ostsee | Rügen | Usedom | Darss | Flensburg
315-Flensburger-Foerde-abends-2016-Oel-Lw-60x80cm 316-Wald-2016-Oel-Lw-120x40cm 322-Anbrechende-Nacht-bei-Holnis-2016-Oel-Lw-60x60cm 323-Ostseestrand-2016-Oel-Lw-80x60cm 324-Licht-ueber-Holnis-2016-Oel-Lw-70x100x4.5cm 325-Holnis-II-2016-Oel-Lw-120x80x4.5cm 326-Holnis-I-2016-Oel-Lw-120x40cm 327-Habernis-Steine-im-Wasser-I-2015-Oel-Kt-14x20cm 328-Holnis-Steine-im-Wasser-II-2015-Oel-Kt-14x20cm
329-Holnis-Steine-im-Wasser-I-2015-Oel-Kt-14x20cm 330-Holnis-Strand-mit-Steinen-2015-Oel-Kt-14x20cm 331-Steine-im-Wasser-V-2015-Oel-Kt-14x20cm 332-Steine-im-Wasser-VI-2015-Oel-Kt-14x20cm 333-Steine-im-Wasser-IV-2015-Oel-Kt-14x20cm 335-Steine-im-Wasser-II-2015-Oel-Kt-14x20cm 336-Steine-im-Wasser-I-2015-Oel-Kt-14x20cm 337-Flensburger-Foerde-2012-Oel-Lw-Holz-13x18cm 338-Bei-Flensburg-2012-Oel-Lw-Holz-13x18cm
339-Feldweg-bei-Flensburg-2012-Oel-Lw-Holz-13x18cm 340-Windfluechter-auf-dem-Darss-2012-Oel-Lw-Holz-24x18cm 343-Duenen-mit-Strandkorb-2011-Oel-Kt-12x20cm 344-Darss-Windfluechter-IV-2011-Oel-Kt-12x17cm 345-Darss-Windfluechter-III-2011-Oel-Kt-12x17cm 346-Leuchtturm-Darss-2010-Oel-Holz-15x25cm 347-Kap-Arkona-2010-Oel-Holz-11x18cm 348-Auf-Usedom-2010-Oel-Holz-11x18cm 349-Strand-Darss-II-2010-Oel-Holz-11x18cm
350-Strand-Darss-I-2010-Oel-Holz-11x18cm 351-Windfluechter-II-2010-Oel-Holz-12x15cm 352-Windfluechter-I-2010-Oel-Holz-12x15cm 353-Uferweg-Steikueste-2010-Oel-Holz-50x30cm 354-Salzhaff-Bruecke-2010-Oel-Holz-40x60cm 355-Wegstueck-Darsser-Ort-2010-Oeel-Holz-12x15cm 356-Ostseestrand-Brandung-2010-Oel-Holz-12x15cm 357-Strandlaeufer-2010-Oel-Holz-12x15cm 358-Fischland-Darss-2010-Oel-Holz-12x15cm
359-Darss-Prerow-Windfluechter-2010-Oel-Holz-12x15cm 360-Duene-auf-dem-Darss-2010-Oel-Holz-12x15cm 361-Ahl-2-2009-Oel-Holz-12x15cm 362-Strandkoerbe-auf-Usedom-2009-Oel-Holz-12x15cm 363-Leuchtturm-Darsser-Ort-2009-Oel-Holz-12x15cm 364-Wolkenhimmel-an-der-Ostsee-2009-Oel-Holz-12x15cm 365-Strandkorb-Usedom-2009-Oel-Holz12,5x15cm 366-Ruhiger-Tag-an-der-Ostsee-2009-Oel-Holz-12,5x15cm 367-Auf-Usedom-II-2009-Oel-Holz-12,5x15cm
368-Auf-Usedom-I-2009-Oel-Holz-12,5x15cm 369-Brandung-an-der-Ostsee-2009-Oel-Holz-12x15cm 371-Wolkenhimmel-auf-Usedom-2009-Oel-Holz-12x15cm 372-Duene-Usedom-2009-Oel-Holz-15x24cm 373-Duene-Ostsee-2009-Oel-Holz-10x30cm 374-Zum-Strand-2009-Oel-Holz-12x15cm 375-Ostseestrand-mit-Moeven-2009-Oel-Holz-12x15cm 376-Ruegen-Kap-Arkona-2009-Oel-Holz-10x30cm 377-Auf-dem-Darss-2009-Oel-Holz-15x15cm
378-Gewitter-2009-Oel-Kt-14x20cm 379-Uferweg-an-der-Kreidekueste-2009-Oel-Kt-24x15cm 380-Jasmund-Kreidekueste-Ruegen-2009-Oel-Kt-15x25cm 381-Usedom-Peenemuende-Schuetzengraeben-2009-Oel-Kt-15x25cm 383-Usedom-Blick-Richtung-Welzin-2009-Oel-Holz-15x24cm 385-Strandsee-an-der-Ostsee-2009-Oel-Holz-15x40cm 386-Boot-am-Strand-Usedom-2009-Oel-Kt-10x30cm 387-Spuren-am-Ostseestrand-2009-Oel-Holz-15x40cm 388-Ostsee-Duenenabbruch-2009-Oel-Holz-25x50cm
390-Usedom-Trassenheide-2009-Oel-Holz-23x63cm 391-Fruehjahrssturm-2009-Oel-Holz-15x24cm 392-Brandung-2009-Oel-Holz-15x24cm 393-Leuchtturm-Falshoeft-2009-Oel-Holz-15x40cm 394-Steilkueste-Ruegen-2009-Oel-Holz-20x30cm 395-Usedom-Kueste-Bansin-2009-Oel-Holz-20x30cm 396-Boote-auf-Usedom-2009-Oel-Holz-30x40cm 397-Strand-an-der-Ostsee-2009-Oel-Holz-15x40cm